Bahis/Kumar Cezası Gelince İtiraz İçin Yapılacaklar-Örnek Kararlar Ve Dilekçe

İdari yaptırımınızı basit, yüzeysel ,sıradan, vasat bir dilekçe ile iptal edebileceğinizi aklınızdan dahi geçirmeyiniz. İki dava türü tek seferde tek bir dilekçe ile de açılabilmektedir. İdari yaptırımlara karşı iptal davası açmadan önce sürelere ve zamanaşımlarına dikkat etmelisiniz zira İYUK’a göre (İdari yargılama usul kanunu) 60 günlük dava açma süreniz vardır. İdari cezalar ve yaptırımlara karşı hukuki yol ve yöntemleriniz farklı olacaktır. Hukuki dayanak: (506 s. Bu da demektir ki idare isterse sizin hakkınızda icra takibi başlatabilir ve ardından haciz gibi uygulamalara başvurabilir. Yine; önce iptal ardından iptal kararının tebellüğ tarihinden itibaren 60 günlük süresi içerisinde tam yargı davası da açabilirsiniz ki hangi yol ve yöntemin sizin için daha uygun olduğu spesifik durumunuz göz önüne alınarak bir hukukçu tarafından anlaşılabilecektir. 60 gün içerisinde bu itiraza bir cevap gelmez ise cevabınız reddedilmiş sayılır ve 2 aylık dava açma süreniz işlemeye başlar (dikkat edin zamanaşımı ve dava açma süresi aynı şey değildir) .

en iyi bahis uygulaması Eğer ki iptal davası açtıysanız muhakkak dava dilekçesinden sonra cevap dilekçenizi de yazmalısınız. Gece 10’dan sonra yapılan içki satışı nedeniyle para ceza yediyseniz ve iptal etmek istiyorsanız bu takdirde tanıkların beyanları çok önem arz edecektir. Bu aşamada idari para cezanızın iptal edilebilir olup olmadığını aşağıdaki formdan bana ulaşarak öğrenebilirsiniz. Bu aşamada idari tasarrufun iptali davası hakkında hakkında bilgi almak için linkteki makaleye göz atabilirsiniz. Eğer illegal online bahis oynadığınız iddiasıyla idari para cezası geldiyse bu yönde savunmalarınız için bilişim hukuku inceliklerine de vakıf olmalısınız. Bahis cezası memuriyete engel mi? Bahis cezasını taksitlendirmek mümkün mü? Eğer ki ortada usulsüz tebligat var ise ve bundan kaynaklı olarak bahis cezası itiraz süresini kaçırdıysanız endişelenmenize gerek yok. Yani mesela “gece vakti alkol satışı yapmak” gibi fiilden dolayı idari para cezası tatbik edilmesi gündemdeyse bu halde her bir alım-satım fiili ayrı ayrı idari para cezasına ve bağımsız zamanaşımı sürelerine tabi olacaktır. 7258 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereğince suç teşkil eden bir fiilden dolayı idari para cezası yediyseniz iptale tabidir.

Aşağıdaki somut olaydaki kişi banka hesabını suç örgütünün para transferi için kullandığı ayakçı elemanlarına kullandırdığı için başı belaya girmiştir. Özellikle şu aşağıdaki karar zamanaşımı yönünden itirazlar için altın değerinde. Ancak mesela “afiş asma” gibi bir kabahati aynı içerikteki afişlerin asılması şeklinde aylara bölünerek yapılması halinde tek bir kabahatin oluştuğu varsayılacak ve zamanaşımı da son afişin asıldığı günden itibaren başlayacaktır. Bu kısım biraz karışık, tam olarak anlamadınız biliyorum size anlayabilmeniz için bir grafik çizeceğim. Birilerinin bu dosyaların en hızlı ve etkin bir şekilde sonuca varması için iteklemesi gerekecektir. Cezanın erkenden (15 gün içerisinde) ödenmesi 1/4 indirimli şekilde ödemenize yarayacaktır. 4. kanıtlar ve deliller itirazlarımız/açıklamalar kısmında parantez içerisinde “EK-1“, “EK-2” gibi büyük harfle ve koyu yazılmalıdır. Zira “zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur” prensibi gereği bu tarz deliller ile işletmenize veya size idari ceza kesilmiş yaptırım uygulanmış ise bu durum kesinlikle cezanın veya yaptırımın iptali sebebidir. Yine idari cezanın veya yaptırımın ne olduğu, kapsamı, sınırları net olarak ortaya koyulmalıdır.

Yeni delil ortaya çıktıysa bununla ilgili beyanlarda bulunmalısınız. Aksi halde tebligat geçersiz sayılabilecektir. Tebligat muhakkak size veya kanuni temsilcinize, eşinize, ikametinizde oturan veya çalışan kişiye yapılmalıdır. Oysa ki çoğu kez bu cezaları veren idari mercilerin yetkilileri üstünkörü biçimde ceza ilkelerinin muhakemesini ve değerlendirmesini yapmaksızın cezalara hükmetmektedirler. Yine SGK gibi bazı kurumlardan gelen idari para cezaları yalnızla o kuruma, veyahut banka ile ptt şubelerine ödenebilir. İdari para cezalarının verilmesinde buna göre yargılama, değerlendirme yapmak gerekmektedir. İdari işlem kağıdının, miktarın yazılı olduğu ve kurumdan tebliğ gelen kağıdın sıradan alelade bir kağıt parçası olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. İdari cezalar her ne kadar idare hukukunun alanıyla ilgiliymiş gibi görünse de esasında ceza hukukunun alanına da girmektedir. Davanızı idari yaptırımı tatbik eden tüzel kişiliğe sahip kamu kurumunun bulunduğu yerdeki idare mahkemesine açabilirsiniz. Aksi halde mahkeme husumet yokluğundan davanızı reddedebilir. Buna ilişkin de elimde örnek karar var. Ancak bu usulsüz tebliğ durumun iyi izah edilmesi de elzemdir.

Diğer Yazılar